Tag: การป้องกันภาวะสมองเสื่อม

สาเหตุและอาการของโรคสมองเสื่อม

สาเหตุและอาการของโรคสมองเสื่อม

ภาพรวม ภาวะสมองเสื่อมเป็นกลุ่มอาการที่ส่งผลต่อความจำ การคิด และความสามารถทางสังคมที่รุนแรงมากพอที่จะรบกวนชีวิตประจำวันของคุณ ไม่ใช่โรคเฉพาะ แต่โรคต่างๆ หลายอย่างอาจทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้ ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมแม้ว่าภาวะสมองเสื่อมโดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการสูญเสียความจำ แต่การสูญเสียความจำก็มีสาเหตุต่างกัน ความจำเสื่อมเพียงอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าคุณมีภาวะสมองเสื่อม โรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของภาวะสมองเสื่อมแบบก้าวหน้าในผู้สูงอายุ แต่มีหลายสาเหตุของภาวะสมองเสื่อม อาการสมองเสื่อมบางอย่างอาจย้อนกลับได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาเหตุ อาการของโรคสมองเสื่อม อาการของภาวะสมองเสื่อมจะแตกต่างกันไปตามสาเหตุ แต่อาการและอาการแสดงที่พบบ่อย ได้แก่: การเปลี่ยนแปลงทางปัญญา ความจำเสื่อมซึ่งมักจะสังเกตได้จากคู่สมรสหรือคนอื่น ...

ภาวะสมองเสื่อม: การวินิจฉัย การรักษา และการป้องกัน

ภาวะสมองเสื่อม: การวินิจฉัย การรักษา และการป้องกัน

ภาวะสมองเสื่อมไม่ใช่โรคเฉพาะ แต่เป็นคำทั่วไปที่หมายถึงความสามารถในการจดจำ คิด หรือตัดสินใจที่บกพร่อง ซึ่งขัดขวางการทำกิจกรรมประจำวัน ในบทความนี้ เราจะอธิบายวิธีการวินิจฉัย รักษา และป้องกันภาวะสมองเสื่อม การรักษาผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม การวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม การวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมและประเภทของภาวะสมองเสื่อมอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย ผู้คนมีภาวะสมองเสื่อมเมื่อมีความบกพร่องทางสติปัญญาและสูญเสียความสามารถในการทำงานประจำวัน เช่น การใช้ยา การจ่ายบิล และการขับรถอย่างปลอดภัย ในการวินิจฉัยสาเหตุของโรคสมองเสื่อม แพทย์ต้องตระหนักถึงรูปแบบของการสูญเสียทักษะและหน้าที่ และพิจารณาว่าบุคคลนั้นยังสามารถทำอะไรได้บ้าง ...