Tag: อาการโนโรไวรัส

การติดเชื้อโนโรไวรัส: อาการการรักษาและการป้องกัน

การติดเชื้อโนโรไวรัส: อาการการรักษาและการป้องกัน

โนโรไวรัสคืออะไร? Norovirus (NoV) เป็นกลุ่มของไวรัสที่ไม่ห่อหุ้มซึ่งมี RNA ความรู้สึกเชิงบวกแบบควั่นเดี่ยวและอยู่ในวงศ์ Caliciviridae โนโรไวรัสเป็นสาเหตุของโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบเฉียบพลัน (อาการท้องเสียและอาเจียน) ที่พบบ่อยที่สุดทั่วโลก โนโรไวรัสแพร่กระจายได้ง่ายผ่านอาหารและเครื่องดื่มและอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของผู้คน การติดเชื้อโนโรไวรัสNorovirus เดิมเรียกว่าไวรัส Norwalk ซึ่งตั้งชื่อตามเมืองนอร์วอล์ครัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาซึ่งการระบาดครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 2515 โดยเฉลี่ยแล้วโนโรไวรัสทำให้คน 19 ล้านถึง 21 ...