Tag: อาการไวรัสอีโบลา

ไวรัสอีโบลาและไวรัสมาร์เบิร์ก

ไวรัสอีโบลาและไวรัสมาร์เบิร์ก

ภาพรวม ไวรัสอีโบลาและไวรัสมาร์เบิร์กเป็นไวรัสที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจทำให้เกิดไข้เลือดออก ไข้เหล่านี้มีเลือดออกรุนแรง (ตกเลือด) อวัยวะล้มเหลวและในหลาย ๆ กรณีอาจเสียชีวิต ไวรัสทั้งสองชนิดมีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาซึ่งมีการระบาดเป็นระยะ ๆ มานานหลายทศวรรษ ไวรัสอีโบลาและไวรัส Marburg อาศัยอยู่ในสัตว์เลี้ยง มนุษย์สามารถรับเชื้อไวรัสจากสัตว์ที่ติดเชื้อได้ หลังจากการแพร่เชื้อครั้งแรกไวรัสสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้โดยการสัมผัสกับของเหลวในร่างกายหรือสิ่งของที่ไม่สะอาดเช่นเข็มที่ติดเชื้อ ไวรัสอีโบลาไวรัส Marburgไม่มียาใดได้รับการอนุมัติเพื่อรักษาไวรัสอีโบลาหรือไวรัสมาร์เบิร์ก ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไวรัสอีโบลาหรือไวรัสมาร์บูร์กจะได้รับการดูแลช่วยเหลือและรักษาภาวะแทรกซ้อน วัคซีนหนึ่งตัวได้รับการรับรองสำหรับไวรัสอีโบลา นักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาวัคซีนอื่น ...