Tag: เชื้อ Staphylococcus aureus

อาหารเป็นพิษเนื่องจากเชื้อ Staphylococcus

อาหารเป็นพิษเนื่องจากเชื้อ Staphylococcus

อาหารเป็นพิษเนื่องจากเชื้อ Staphylococcus คืออะไร? อาหารเป็นพิษเนื่องจากเชื้อ Staphylococcus เป็นโรคทางเดินอาหารที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษที่ผลิตโดยแบคทีเรีย Staphylococcus aureus (เรียกอีกอย่างว่า "Staph") Staphylococcus aureus เป็นแบคทีเรียทั่วไปที่พบได้บนผิวหนังและในจมูกถึง 25 เปอร์เซ็นต์ของคนและสัตว์ที่มีสุขภาพดี โดยปกติแบคทีเรียเหล่านี้จะไม่ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยใด ๆ ในคนที่มีสุขภาพดีเหล่านี้เว้นแต่จะถูกส่งไปยังอาหาร แบคทีเรียเหล่านี้สามารถสร้างสารพิษได้หลายประเภทซึ่งอาจทำให้อาหารเป็นพิษ อาหารเป็นพิษเนื่องจากเชื้อ ...