Tag: ได้รับโรคผิวหนัง blaschkoid

โรคผิวหนัง blaschkoid ที่ได้มาคืออะไร?

โรคผิวหนัง blaschkoid ที่ได้มาคืออะไร?

คำพ้องความหมาย: Blaschkitis, Idiopathic dermatitis ตามแนวของ Blaschko หมวดหมู่: กลากหรือผิวหนังอักเสบ SNOMED CT: 363168001 โรคผิวหนัง blaschkoid ที่ได้มาคืออะไร? โรคผิวหนังที่ได้มาจาก blaschkoid เป็นภาวะผิวหนังที่หายากโดยไม่ทราบสาเหตุ สภาพผิวนี้ถูกอธิบายครั้งแรกในปี 1990 โดย ...