Tag: การรักษาโรค Crohn

วินิจฉัยและรักษาโรค Crohn

วินิจฉัยและรักษาโรค Crohn

โรค Crohn เป็นโรคลำไส้อักเสบที่ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังของระบบทางเดินอาหาร ในคู่มือนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการวินิจฉัยและรักษาโรค Crohn โรค Crohnการวินิจฉัยโรค Crohn แพทย์ของคุณมีแนวโน้มที่จะวินิจฉัยโรค Crohn หลังจากวินิจฉัยสาเหตุที่เป็นไปได้อื่น ๆ สำหรับอาการของคุณแล้ว ไม่มีการทดสอบเพียงครั้งเดียวเพื่อวินิจฉัยโรค Crohn แพทย์ของคุณอาจใช้การทดสอบร่วมกันเพื่อช่วยยืนยันการวินิจฉัยโรค Crohn ได้แก่ : การทดสอบในห้องปฏิบัติการ ...