Tag: อาการมะเร็งเซลล์ Merkel

Merkel cell carcinoma: อาการและการรักษา

Merkel cell carcinoma: อาการและการรักษา

ภาพรวม Merkel cell carcinoma เป็นมะเร็งผิวหนังชนิดที่หายากซึ่งมักจะปรากฏเป็นก้อนสีเนื้อหรือสีแดงอมน้ำเงินซึ่งมักขึ้นที่ใบหน้าศีรษะหรือลำคอ Merkel cell carcinoma เรียกอีกอย่างว่า neuroendocrine carcinoma ของผิวหนัง Merkel cell carcinoma ส่วนใหญ่มักเกิดในผู้สูงอายุ การได้รับแสงแดดเป็นเวลานานหรือระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแออาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเซลล์ Merkel มะเร็งเซลล์ Merkel ...