Tag: อาการ helicobacter pylori

การติดเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori (H. pylori)

การติดเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori (H. pylori)

ภาพรวม การติดเชื้อ Helicobacter pylori (H. pylori) เกิดขึ้นเมื่อแบคทีเรีย H. pylori ติดเชื้อในกระเพาะอาหารของคุณ ผู้คนมากกว่าครึ่งหนึ่งในโลกติดเชื้อแบคทีเรียนี้ การติดเชื้อนี้มักเกิดขึ้นในช่วงวัยเด็ก การติดเชื้อเอชไพโลไรเป็นสาเหตุของการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร Helicobacter pylori (HP) เป็นแบคทีเรียที่ติดเชื้อเฉพาะเนื้อเยื่อในกระเพาะอาหาร คนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าตนเองมีการติดเชื้อเอชไพโลไรเพราะไม่เคยป่วย หากคุณมีอาการของแผลในกระเพาะอาหารแพทย์ของคุณอาจทดสอบการติดเชื้อเอชไพโลไร หากคุณมีการติดเชื้อเอชไพโลไรคุณสามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะ ...