Tag: เคราโตเดอร์มา

Keratoderma ที่ได้มาคืออะไร?

Keratoderma ที่ได้มาคืออะไร?

คำพ้องความหมาย: keratoderma palmoplantar ที่ได้มา, keratoderma ของฝ่ามือและฝ่าเท้า Keratoderma ที่ได้มาคืออะไร? Keratoderma ที่ได้มาคือ keratoderma palmoplantar ที่ไม่ได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม มันไม่ใช่โรคทางพันธุกรรมหลัก โรคนี้อาจเกิดขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของโรคผิวหนัง (ซึ่งอาจถ่ายทอดทางพันธุกรรม) หรือเป็นผลมาจากโรคอื่น Keratoderma palmoplantar ที่ได้มามีแนวโน้มที่จะปรากฏในวัยผู้ใหญ่ ...