Tag: C. การรักษาการติดเชื้อ difficile

การติดเชื้อในลำไส้เนื่องจาก Clostridioides difficile

การติดเชื้อในลำไส้เนื่องจาก Clostridioides difficile

นี่คือโรคของลำไส้ใหญ่ที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก Clostridium difficile (เรียกอีกอย่างว่า C. difficile หรือ C. diff) โรคนี้มีลักษณะลำไส้ใหญ่ท้องร่วงปวดท้องและมีไข้ การแพร่เชื้อมักเกิดจากการสัมผัสโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือจากการรบกวนของแบคทีเรียตามปกติของลำไส้ใหญ่ การยืนยันโรคนี้โดยการระบุ Clostridium difficile ในตัวอย่างอุจจาระ C. difficile bacilli มองเห็นผ่านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดการเจ็บป่วยจาก C. ...