Tag: มะเร็งสัตว์ร้าย

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งรูปแบบหนึ่งที่พบบ่อยที่สุด

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งรูปแบบหนึ่งที่พบบ่อยที่สุด

ปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดในโลก ระยะของมะเร็งเต้านมจากสถิติล่าสุดที่เผยแพร่โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) มะเร็งเต้านมได้แซงหน้ามะเร็งปอดอย่างเป็นทางการให้กลายเป็นมะเร็งรูปแบบที่พบบ่อยที่สุดโดยคิดเป็นเกือบ 12% ของผู้ป่วยรายใหม่ “ เป็นครั้งแรกที่มะเร็งเต้านมถือเป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในโลก” อังเดรอิลบาวีผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งของ WHO กล่าวกับการบรรยายสรุปขององค์การสหประชาชาติเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนวันมะเร็งโลก มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา แต่ตอนนี้อยู่ในอันดับที่สองก่อนมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักซึ่งเป็นอันดับสามที่แพร่หลายมากที่สุด Ilbawi กล่าว ในปีที่แล้วมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ประมาณ ...