Tag: ยาปฏิชีวนะ

การใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ได้

การใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ได้

นี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น: การใช้ยาปฏิชีวนะในระยะยาวอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้ได้ นักวิจัยกล่าว “แม้ว่าในหลายกรณีการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะจะมีความจำเป็นและช่วยชีวิต แต่ในกรณีที่มีโรคร้ายแรงน้อยกว่าซึ่งสามารถรักษาด้วยวิธีอื่นได้ แพทย์ควรระมัดระวังในการใช้ยาปฏิชีวนะ เหนือสิ่งอื่นใด เราจำเป็นต้องระมัดระวังในการป้องกันแบคทีเรียจากการดื้อยาปฏิชีวนะ แต่การศึกษาของเราแสดงให้เห็นว่าการใช้ยาปฏิชีวนะอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ในอนาคต” โซเฟีย ฮาร์ลิด ผู้เขียนการศึกษากล่าว เธอเป็นนักวิจัยด้านมะเร็งจาก Umeå University ในสวีเดน อย่างไรก็ตาม ไม่มีเหตุผลที่จะต้องตื่นตระหนก เธอกล่าว “ไม่มีเหตุให้ต้องตื่นตระหนกอย่างแน่นอนหากคุณทานยาปฏิชีวนะ ...