Tag: ยาอัลคิเลชันดีเอ็นเอ

ยาอัลคิเลชัน DNA ปรับปรุงผลลัพธ์ของเนื้องอกในสมอง

ยาอัลคิเลชัน DNA ปรับปรุงผลลัพธ์ของเนื้องอกในสมอง

ผลลัพธ์/อัตราการรอดชีวิตของเนื้องอกในระบบประสาทส่วนกลางอาจดีขึ้นด้วยยา DNA alkylation สำหรับวัยรุ่นและคนหนุ่มสาว ตามผลของการทดลองทางคลินิกระยะที่ 2 ที่นำเสนอในที่ประชุม AACR (American Association for Cancer Research) -NCI-EORTC Virtual International Conference เกี่ยวกับเป้าหมายระดับโมเลกุลและการรักษามะเร็ง ในฟิลาเดลเฟีย ยา ...