Tag: อะซิโคลเวียร์

aciclovir คืออะไรและใช้อย่างไร?

aciclovir คืออะไรและใช้อย่างไร?

aciclovir คืออะไร? Aciclovir เป็นยาต้านไวรัสที่ได้รับการสั่งใช้มากที่สุดในโลก มีจำหน่ายครั้งแรกตามใบสั่งแพทย์ในปีพ. ศ. 2526 Aciclovir เป็นสารประกอบสังเคราะห์ที่มีโครงสร้างโมเลกุลคล้ายกับ purine nucleoside พบว่าสามารถหยุดการเติบโตของไวรัสเริม (HSV), ไวรัส Varicella zoster (VZV) (สาเหตุของอีสุกอีใสและงูสวัด), Epstein – ...