Tag: อาการของ hantavirus

Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS)

Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS)

ภาพรวม Hantavirus pulmonary syndrome เป็นโรคติดเชื้อที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ อาการเหล่านี้สามารถดำเนินไปอย่างรวดเร็วจนถึงปัญหาการหายใจที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต hantaviruses หลายประเภทสามารถทำให้เกิดโรค hantavirus pulmonary syndrome ไวรัสเหล่านี้มีสัตว์ฟันแทะหลายประเภทโดยเฉพาะหนูกวาง คุณติดเชื้อจากอากาศหายใจที่ติดเชื้อ hantaviruses ที่หลั่งในปัสสาวะและมูลของสัตว์ฟันแทะ เนื่องจากทางเลือกในการรักษามี จำกัด การป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับโรคปอด hantavirus คือการหลีกเลี่ยงสัตว์ฟันแทะและที่อยู่อาศัยของพวกมัน ...