Tag: อาการซึมเศร้าของวัยรุ่น

อาการและสาเหตุของภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น

อาการและสาเหตุของภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น

ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นเป็นปัญหาสุขภาพจิตร้ายแรงที่ทำให้รู้สึกเศร้าและหมดความสนใจในกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาการซึมเศร้าส่งผลต่อความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของวัยรุ่น และอาจทำให้เกิดปัญหาทางอารมณ์ การทำงาน และร่างกายได้ แม้ว่าภาวะซึมเศร้าอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในชีวิต แต่อาการอาจแตกต่างกันระหว่างวัยรุ่นและผู้ใหญ่ ปัญหาต่างๆ เช่น ความกดดันจากเพื่อนฝูง ความคาดหวังทางวิชาการ และการเปลี่ยนแปลงร่างกาย อาจทำให้วัยรุ่นมีขึ้นๆ ลงๆ มากมาย แต่สำหรับวัยรุ่นบางคน อารมณ์ต่ำเป็นมากกว่าความรู้สึกชั่วคราว ...