Tag: อาการ Yersinia enterocolitica

การติดเชื้อ Yersinia enterocolitica: อาการและการรักษา

การติดเชื้อ Yersinia enterocolitica: อาการและการรักษา

การติดเชื้อในลำไส้เนื่องจาก Yersinia enterocolitica นี่คือโรคของระบบทางเดินอาหารที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ Yersinia enterocolitica โรคนี้มักมีไข้ท้องเสียหรือปวดท้อง โรคนี้อาจนำไปสู่การติดเชื้อในระบบ การแพร่เชื้อเป็นไปโดยทางอุจจาระ - ปากจากการกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนหรือสัมผัสโดยตรงกับบุคคลหรือสัตว์ที่ติดเชื้อ โรคนี้ได้รับการยืนยันเมื่อพบ Yersinia enterocolitica ในตัวอย่างอุจจาระ Yersinia enterocolitica (Y enterocolitica) เป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปบาซิลลัสอยู่ในวงศ์ ...