Tag: เชื้อ Vibrio parahaemolyticus

Vibrio parahaemolyticus คืออะไร

Vibrio parahaemolyticus คืออะไร

Vibrio parahaemolyticus เป็นแบคทีเรียในลำไส้ที่เป็นกรัมลบจากตระกูลเดียวกับที่ทำให้เกิดอหิวาตกโรค แบคทีเรียชนิดนี้พบได้มากตามชายฝั่งทะเลทั่วทุกมุมโลก แบคทีเรีย Vibrio parahemolyticus Vibrio parahaemolyticus ทำให้เกิดโรคอะไร? Vibrio parahaemolyticus เป็นการติดเชื้อในลำไส้และมักทำให้เกิดความทุกข์ทางเดินอาหารเช่นท้องร่วงและตะคริว ในบางกรณีอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนมีไข้และปวดศีรษะร่วมด้วย ในบางครั้งโรคนี้อาจแสดงอาการคล้ายโรคบิดโดยมีอุจจาระเป็นเลือดหรือมีเมือกมีไข้สูงและมีจำนวนเม็ดเลือดขาวสูง แต่โดยปกติโรคนี้จะมีระยะเวลาเพียงสองถึงสามวัน การเจ็บป่วยด้วย Vibrio parahaemolyticus พบบ่อยที่สุดในช่วงฤดูร้อน ...