Tag: เลือดออกระหว่างตั้งครรภ์

เลือดออกในช่วงตั้งครรภ์ไตรมาสแรก

เลือดออกในช่วงตั้งครรภ์ไตรมาสแรก

สตรีมีครรภ์จำนวนมากมีเลือดออกในช่วงไตรมาสแรก เลือดออกในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ไม่ได้เป็นอันตรายเสมอไป แต่การประเมินทางการแพทย์เป็นสิ่งสำคัญ แพทย์สามารถวินิจฉัยเลือดออกในช่วงไตรมาสแรกได้ด้วยการทดสอบต่างๆ เมื่อแพทย์ระบุสาเหตุได้แล้วพวกเขาสามารถหารือเกี่ยวกับการรักษาหรือการจัดการที่เหมาะสม ในบทความนี้ เราจะพูดถึงสาเหตุ อาการ เวลาไปพบแพทย์ และวิธีที่แพทย์จัดการและรักษาเลือดออกในช่วงไตรมาสแรก มีเลือดออกในช่วงเดือนแรกของการตั้งครรภ์ สาเหตุ สตรีมีครรภ์ประมาณ 15%-25% จะมีเลือดออกในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ สาเหตุบางประการของการตกเลือดในไตรมาสแรกนั้นร้ายแรง ในขณะที่สาเหตุอื่นไม่เป็นเช่นนั้น สาเหตุที่เป็นไปได้ของการตกเลือดในไตรมาสแรก ได้แก่ : ...