Tag: เอ็นไซม์ RdRp

ยารับประทานที่มีศักยภาพในการรักษา COVID-19

ยารับประทานที่มีศักยภาพในการรักษา COVID-19

สรุป นักวิจัยพบว่ายาที่เรียกว่า TEMPOL สามารถปิดการทำงานของเอ็นไซม์หลักที่ไวรัส SARS-CoV-2 จำเป็นต้องคัดลอกตัวเอง จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อดูว่ายานี้สามารถป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ร้ายแรงในคนได้หรือไม่ ไมโครกราฟอิเล็กตรอนแบบส่องกราดสีของเซลล์ (สีเขียว) ที่ติดเชื้ออย่างหนักด้วยอนุภาคไวรัส SARS-CoV-2 ที่แยกได้จากตัวอย่างผู้ป่วย ภาพจาก ศูนย์วิจัยบูรณาการ NIAIDประเทศต่างๆ ทั่วโลกกำลังเร่งฉีดวัคซีนป้องกัน SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นไวรัสที่ทำให้เกิด ...