Tag: โรคมะเร็งเต้านม

ยาลดขนาดมะเร็งเต้านมระยะลุกลามในหนูอย่างรวดเร็ว

ยาลดขนาดมะเร็งเต้านมระยะลุกลามในหนูอย่างรวดเร็ว

มะเร็งเต้านมชนิดที่พบบ่อยที่สุดจะรักษาไม่หายหากแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย การศึกษาในหนูทดลองชี้ให้เห็นว่ายาที่เรียกว่า ErSO ไม่เพียงแต่ฆ่าเนื้องอกในเต้านมขั้นต้น แต่ยังฆ่ามะเร็งระยะแพร่กระจายในกระดูกและสมอง ตับ และปอดด้วย เซลล์มะเร็งดูเหมือนจะไม่ดื้อต่อ ErSO ซึ่งแตกต่างจากการรักษาด้วยยาในปัจจุบัน ยาใหม่นี้ทำงานโดยการกระตุ้นกลไกเซลล์ที่มักจะปกป้องเซลล์มากเกินไป ไมโครกราฟอิเล็กตรอนแบบสแกนสีของเซลล์มะเร็งเต้านมทุกปี ผู้หญิงประมาณ 2.3 ล้านคนทั่วโลกได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม ประมาณสามในสี่ของทุกกรณีเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่เรียกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจน รีเซพเตอร์-บวก ซึ่งเซลล์มะเร็งมีตัวรับในเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งจับกับฮอร์โมนเพศเอสโตรเจน มะเร็งเต้านมชนิดนี้รักษาไม่หายหากลุกลาม ...

มะเร็ง lobular แบบลุกลาม: อาการและสาเหตุ

มะเร็ง lobular แบบลุกลาม: อาการและสาเหตุ

มะเร็ง lobular แบบรุกรานคืออะไร? มะเร็งเต้านมชนิดลุกลามเป็นมะเร็งเต้านมชนิดหนึ่งที่เริ่มต้นในต่อมสร้างน้ำนม (ก้อน) ของเต้านม มะเร็ง lobular ที่แพร่กระจาย มะเร็งที่แพร่กระจายหมายถึงเซลล์มะเร็งได้แตกออกจากก้อนมะเร็งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและมีโอกาสแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองและบริเวณอื่น ๆ ของร่างกาย มะเร็งเต้านมที่แพร่กระจายเป็นส่วนเล็ก ๆ ของมะเร็งเต้านมทั้งหมด มะเร็งเต้านมชนิดที่พบบ่อยที่สุดเริ่มที่ท่อเต้านม (มะเร็งท่อนำไข่ที่แพร่กระจาย) อาการของมะเร็ง lobular ที่แพร่กระจาย ...