Tag: ไวรัสโคโรน่าในมนุษย์ NL63

ไวรัสโคโรน่าในมนุษย์ NL63 คืออะไร ?

ไวรัสโคโรน่าในมนุษย์ NL63 คืออะไร ?

ไวรัสโคโรน่าในมนุษย์ NL63 (HCoV-NL63) เป็นสายพันธุ์ของ coronavirus โดยเฉพาะมันคือ Setracovirus จากสกุล Alphacoronavirus ไวรัสโคโรน่าในมนุษย์ NL63 (HCoV-NL63) ตรวจพบเมื่อปลายปี 2547 ในเด็กอายุ 7 เดือนที่เป็นโรคหลอดลมอักเสบในเนเธอร์แลนด์ ไวรัสเป็นไวรัสอาร์เอ็นเอแบบสายเดี่ยวที่ห่อหุ้ม ความรู้สึกเชิงบวก ซึ่งเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้านโดยจับกับ ...