Tag: ไวรัส H10N3

ไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิดย่อย H10N3

ไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิดย่อย H10N3

ไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิดย่อย H10N3 เป็นไวรัสชนิดย่อยที่ทำให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่ ไวรัสนี้ส่วนใหญ่มีอยู่ในนกป่า พบผู้ป่วยรายแรกในปี 2564 ไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิดย่อย H10N3การติดเชื้อไวรัส H10N3 ในสัตว์ มีรายงานผู้ติดเชื้อเพียง 160 รายในช่วง 40 ปีก่อนปี 2561 ส่วนใหญ่อยู่ในนกน้ำหรือนกป่าหลายชนิด การศึกษาที่มีอยู่แสดงให้เห็นว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ...