Tag: การรักษา acrocyanosis

Acrocyanosis คืออะไร?

Acrocyanosis คืออะไร?

Acrocyanosis คืออะไร? Acrocyanosis เป็นความผิดปกติของหลอดเลือดส่วนปลายที่ทำงานได้โดยมีลักษณะการเปลี่ยนสีเป็นจุดด่างดำหรือตัวเขียวของมือเท้าและบางครั้งใบหน้า Acrocyanosis เกิดจากการขยายตัวของหลอดเลือดขนาดเล็กของผิวหนังเพื่อตอบสนองต่อความเย็น อาจเป็นความผิดปกติหลักหรือทุติยภูมิ1,2 ใครเป็นโรคอะโครไซยาโนซิส? โรคระบบประสาทส่วนกลางเสื่อมส่วนใหญ่มักเกิดในวัยรุ่นและวัยหนุ่มสาว (มักเริ่มมีอาการในช่วงอายุ 20–30)1,2 ความผิดปกตินี้เกิดขึ้นบ่อยในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย Acrocyanosis มักไม่ค่อยพบในเด็กหรือสตรีวัยหมดประจำเดือน Acrocyanosis อาจอยู่ร่วมกับ chilblains, erythromelalgia หรือปรากฏการณ์ Raynaud ...