Tag: การวินิจฉัยโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น

วินิจฉัยและรักษาภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่น

วินิจฉัยและรักษาภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่น

อาการของโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นมักไม่ง่ายที่จะระบุได้ เนื่องจากอาการดังกล่าวมักปรากฏเป็นพฤติกรรมปกติของวัยรุ่น สัญญาณเตือนล่วงหน้ามักจะรวมถึง: หงุดหงิด เหนื่อยล้า รูปแบบการนอนหลับเปลี่ยนแปลงไป รูปแบบการกินเปลี่ยนไป การถอนตัวจากสังคม หรือความโกรธ บทความนี้จะอธิบายขั้นตอนการวินิจฉัยและรักษาโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น วินิจฉัยโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น เมื่อสงสัยว่ามีภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น แพทย์มักจะทำการทดสอบเหล่านี้ การตรวจร่างกาย. แพทย์อาจตรวจร่างกายและถามคำถามเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพของลูกวัยรุ่นเพื่อพิจารณาว่าสิ่งใดที่อาจเป็นสาเหตุของภาวะซึมเศร้า ในบางกรณี ภาวะซึมเศร้าอาจเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพกายที่เป็นต้นเหตุ การทดสอบในห้องปฏิบัติการ ตัวอย่างเช่น แพทย์ของวัยรุ่นอาจทำการตรวจเลือดที่เรียกว่าการนับเม็ดเลือดหรือตรวจไทรอยด์ของวัยรุ่นเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง ...