Tag: ปวดข้อในวัยหมดประจำเดือน

อาการปวดข้อในวัยหมดประจำเดือนเกิดจากอะไร และควรรักษาอย่างไร?

อาการปวดข้อในวัยหมดประจำเดือนเกิดจากอะไร และควรรักษาอย่างไร?

ภาพรวม วัยหมดประจำเดือนจะเกิดขึ้นเมื่อคุณหยุดมีประจำเดือนอย่างถาวร และคุณจะไม่สามารถตั้งครรภ์ได้อีก ระดับฮอร์โมนในร่างกายที่ลดลงอาจทำให้เกิดอาการต่างๆ ได้ การปวดเมื่อยตามข้อเป็นอาการทั่วไปในช่วงวัยหมดประจำเดือน โดยมักเกิดโรคข้ออักเสบขึ้นบ่อยครั้ง ข้อต่อทั้งหมดของร่างกายสามารถได้รับผลกระทบ ปวดข้อในช่วงวัยหมดประจำเดือน ฮอร์โมนเอสโตรเจนมีส่วนสำคัญในการรักษาข้อต่อของเราให้แข็งแรงและมีการหล่อลื่น ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในระดับต่ำที่เกิดจากวัยหมดประจำเดือนอาจส่งผลให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ปวดข้อและข้อตึง อาการปวดข้อในวัยหมดประจำเดือนสามารถรักษาได้หลายวิธี ตั้งแต่การรักษาแบบธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ไปจนถึงการบำบัดด้วยฮอร์โมนทดแทน อะไรทำให้เกิดอาการปวดข้อในวัยหมดประจำเดือน? เอสโตรเจนช่วยให้กระดูกอ่อนของเรา (เนื้อเยื่อเกี่ยวพันในข้อต่อ) ...