Tag: เนื้อแดงดิบ

การลดการบริโภคเนื้อสัตว์แปรรูปช่วยหลีกเลี่ยงโรคอันตรายบางชนิดได้

การลดการบริโภคเนื้อสัตว์แปรรูปช่วยหลีกเลี่ยงโรคอันตรายบางชนิดได้

การศึกษาใหม่แสดงให้เห็นว่าการลดการบริโภคเนื้อสัตว์แปรรูปอาจมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมาก เนื้อสัตว์แปรรูป การศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าการลดการบริโภคเนื้อสัตว์แปรรูปลงประมาณหนึ่งในสามสามารถป้องกันโรคเบาหวานได้มากกว่า 350,000 กรณีในสหรัฐอเมริกาภายใน 10 ปี นักวิจัยระบุว่าการลดการบริโภคเนื้อสัตว์แปรรูปของผู้ใหญ่ลง 30% ซึ่งเทียบเท่ากับเบคอนประมาณ 10 ชิ้นต่อสัปดาห์ จะสามารถป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดและมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้หลายหมื่นกรณี เนื้อแปรรูปคือเนื้อสัตว์ที่ผ่านการถนอมอาหารโดยการรมควัน หมักเกลือ หรือเติมสารกันบูด ตัวอย่างทั่วไป ได้แก่ เบคอน ไส้กรอก ...