Tag: เฟนเทอร์มีน

ผลข้างเคียง 9 ประการของเฟนเทอร์มีนที่คุณควรรู้

ผลข้างเคียง 9 ประการของเฟนเทอร์มีนที่คุณควรรู้

การรักษาน้ำหนักตัวให้แข็งแรงอาจเป็นเรื่องยากหากมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพียงอย่างเดียว Phentermine (Adipex-P, Lomaira) เป็นวิธีการแก้ปัญหาระยะสั้นสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการลดน้ำหนัก ควรใช้ยานี้ร่วมกับโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ การออกกำลังกาย และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หากทีมดูแลสุขภาพของคุณแนะนำยาเฟนเทอร์มีน คุณอาจสงสัยว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรขณะใช้ยา รวมถึงผลข้างเคียงที่ยานี้อาจทำให้เกิด ประเด็นหลัก: ผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดของเฟนเทอร์มีน (Adipex-P, Lomaira) คืออาการปากแห้งและนอนไม่หลับ ผลข้างเคียงที่ร้ายแรง เช่น โรคลิ้นหัวใจและความดันโลหิตสูงในปอด (pulmonary ...