Tag: โอเซมปิค

การศึกษาวิจัยใหม่: ยาเบาหวานเช่น Ozempic ลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง

การศึกษาวิจัยใหม่: ยาเบาหวานเช่น Ozempic ลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง

จากการศึกษาใหม่ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2024 พบว่ายาสำหรับโรคเบาหวานบางประเภทซึ่งรวมถึงยาที่ขายดีที่สุดอย่าง Ozempic มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนลดลง การศึกษานี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร JAMA ยาโอเซมปิค (ฉีด) ในการศึกษานี้ นักวิจัยได้เปรียบเทียบผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2 ที่ได้รับการรักษาด้วยอินซูลินกับผู้ป่วยที่ได้รับยาที่เรียกว่า GLP-1 agonists เช่น Ozempic ระหว่างปี ...