Tag: angioedema

angioedema ที่เกิดจากตัวยับยั้ง ACE

angioedema ที่เกิดจากตัวยับยั้ง ACE

คำพ้องความหมาย: Angiotensin เปลี่ยนเอนไซม์ angioedema ที่เกิดจาก angioedema, ACEi-induced angioneurotic edema, Angioedema ที่เกิดจาก angiotensin แปลงตัวยับยั้งเอนไซม์ หมวดหมู่: ปฏิกิริยากับตัวแทนภายนอก ประเภทย่อย: angioedema ที่เป็นสื่อกลาง Bradykinin, angioedema ...