Tag: asprin

การกินแอสไพรินช่วยป้องกันมะเร็งได้หรือไม่?

การกินแอสไพรินช่วยป้องกันมะเร็งได้หรือไม่?

แอสไพรินอาจป้องกันมะเร็งบางชนิดและลดความเสี่ยงของการแพร่กระจาย แต่เราต้องการการวิจัยเพิ่มเติม ฉันควรกินแอสไพรินหรือไม่? ในขณะนี้ยังไม่มีหลักเกณฑ์ระดับชาติสำหรับประชาชนทั่วไปในการใช้แอสไพรินเป็นวิธีป้องกันมะเร็ง หรือเพื่อหยุดการแพร่กระจายของมะเร็ง ยังมีคำถามอีกมากมายที่เราต้องตอบ มีหลักฐานบางอย่างที่แสดงว่าแอสไพรินอาจช่วยป้องกันมะเร็งบางชนิดได้ นอกจากนี้แอสไพรินอาจลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของมะเร็ง แต่ยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าทุกคนโดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งควรเริ่มกินยาแอสไพริน สถาบันแห่งชาติเพื่อความเป็นเลิศด้านสุขภาพและการดูแล (NICE) ในสหราชอาณาจักรได้ให้ข้อเสนอแนะในร่างคำแนะนำ พวกเขากล่าวว่าผู้ที่เป็นโรคลินช์ควรกินยาแอสไพรินทุกวันเพื่อลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ (ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก) Lynch syndrome เป็นภาวะทางพันธุกรรมที่ทำให้ผู้คนมีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งบางชนิดรวมถึงมะเร็งลำไส้ การทานแอสไพรินในขนาดต่ำอาจลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่และนักวิจัยกำลังศึกษาว่าจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งอื่น ๆ ได้หรือไม่ความเสี่ยงและผลประโยชน์ ...