Tag: Sarcocystis

Sarcocystosis: สาเหตุอาการและการรักษา

Sarcocystosis: สาเหตุอาการและการรักษา

Sarcocystosis คืออะไร? Sarcocystosis เป็นโรคที่เกิดจากปรสิตที่เรียกว่า Sarcocystis Sarcocystis มีหลายสายพันธุ์ พยาธินี้มักมีผลต่อสัตว์ แต่ยังสามารถทำให้เกิดโรคในมนุษย์ สามารถเกิดโรคได้สองประเภท ชนิดหนึ่งทำให้เกิดอาการท้องร่วงมีไข้เล็กน้อยและอาเจียน นี่คือโรคในลำไส้เช่นการติดเชื้อที่เกิดจาก S. hominis และ S. suihominis อีกประเภทหนึ่งทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้ออาการบวมน้ำชั่วคราวและไข้ (โรคกล้ามเนื้อ) คนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อ ...