Tag: SARS-CoV-2

ภาพถ่าย 3 มิติแรกของ coronavirus

ภาพถ่าย 3 มิติแรกของ coronavirus

นักวิจัยประสบความสำเร็จในการถ่ายภาพ 3 มิติครั้งแรกของ coronavirus นี่คือลักษณะของ coronavirus จริงๆ นี่คือภาพจริงของ coronavirus จนถึงขณะนี้มีเพียงคอมพิวเตอร์กราฟิกของ coronavirus เท่านั้น ตอนนี้นักวิจัยชาวออสเตรียได้ถ่ายภาพ SARS-CoV-2 เป็นครั้งแรกในรูปแบบ 3 มิติ นักวิจัยประสบความสำเร็จในการถ่ายภาพ 3 มิติครั้งแรกของ ...