Tag: UTI

การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในช่วงตั้งครรภ์

การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในช่วงตั้งครรภ์

การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (UTI) เป็นเรื่องปกติ และผู้หญิงสามารถติดเชื้อประเภทนี้ได้ในช่วงตั้งครรภ์ หากไม่ได้รับการรักษา การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงต่อหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ที่กำลังพัฒนา บทความนี้อธิบายสาเหตุของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในช่วงตั้งครรภ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้เรายังให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการป้องกันและรักษาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในระยะตั้งครรภ์ การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเป็นเรื่องปกติหรือไม่? การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (UTI) คือการติดเชื้อในส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบทางเดินปัสสาวะ รวมทั้งกระเพาะปัสสาวะและไต การวิจัยชี้ให้เห็นว่าเป็นเรื่องปกติที่หญิงตั้งครรภ์จะได้รับ UTIs จากผลการศึกษาของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) พบว่า 8% ...