นพ. ปราชกรณ์ นามวงค์

นพ. ปราชกรณ์ นามวงค์

อาการปวดศีรษะระหว่างตาและจมูกเป็นปัญหาทั่วไปที่สามารถเกิดจากสภาวะทางการแพทย์บางอย่าง เช่น การติดเชื้อไซนัส ภูมิแพ้ ความเครียด และสายตา อาการปวดอาจเล็กน้อยถึงรุนแรงและอาจมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น มีไข้ น้ำมูกไหล และเลือดคั่ง ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุของอาการปวดหัวระหว่างตากับจมูก และวิธีวินิจฉัยและรักษาแต่ละสาเหตุ ปวดศีรษะบริเวณระหว่างตากับจมูก โรคอะไรที่ทำให้ปวดหัวระหว่างตาและจมูก? โรคต่อไปนี้อาจทำให้เกิดอาการปวดศีรษะในบริเวณระหว่างตาและจมูก ไซนัสอักเสบ ไซนัสอักเสบเป็นสาเหตุของอาการปวดหัวระหว่างตากับจมูก เมื่อไซนัสติดเชื้อหรืออุดตัน จะเกิดแรงดันขึ้นและนำไปสู่ความเจ็บปวด การติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือเชื้อราอาจทำให้ไซนัสอักเสบและบวมได้ การอักเสบนี้ก่อให้เกิดอาการปวดหัวที่มีลักษณะเฉพาะ ปฏิกิริยาการแพ้ต่อสารต่างๆ เช่น เกสรดอกไม้ ไรฝุ่น...

Read more

อาการปวดท้องก่อนมีประจำเดือนหนึ่งสัปดาห์ไม่ใช่อาการทั่วไป ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุทั้งหมดของอาการปวดท้องก่อนมีประจำเดือนหนึ่งสัปดาห์ และวิธีวินิจฉัยและรักษาแต่ละสาเหตุ โรคอะไรที่ทำให้ปวดท้องก่อนมีประจำเดือน 1 สัปดาห์? โรคหรืออาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้อาจทำให้เกิดอาการปวดท้องก่อนมีประจำเดือนหนึ่งสัปดาห์ กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือนเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของอาการปวดท้องที่เกิดขึ้นก่อนมีประจำเดือน การศึกษาโดย American College of Obstetricians and Gynecologists พบว่า กว่า 90% ของผู้หญิงรายงานอาการก่อนมีประจำเดือนอย่างน้อยหนึ่งอาการในระหว่างรอบเดือน โดยอาการปวดท้องเป็นอาการที่แพร่หลาย กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน โดยเฉพาะความผันผวนของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนและเอสโตรเจนตลอดรอบเดือน การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเหล่านี้สามารถนำไปสู่อาการทางร่างกายและอารมณ์ต่างๆ รวมถึงอาการปวดท้อง เนื่องจากอาจทำให้เกิดอาการท้องอืด การกักเก็บน้ำ และการถ่ายอุจจาระเปลี่ยนไป...

Read more

ปวดหูข้างเดียว มีหลายสาเหตุ อาการปวดนี้อาจรุนแรงหรือไม่รุนแรง เป็นพักๆ หรือคงที่ และอาจแสดงควบคู่ไปกับอาการอื่นๆ เช่น มีไข้ คลื่นไส้ และเวียนศีรษะ บทความนี้นำเสนอสาเหตุของอาการปวดหูและปวดศีรษะทั้งหมดในด้านเดียว และอธิบายถึงการวินิจฉัยและการรักษาแต่ละสาเหตุ โรคอะไรที่ทำให้ปวดหูและปวดศีรษะข้างเดียว? โรคหรืออาการผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้อาจทำให้ปวดหูและปวดศีรษะข้างเดียวได้ ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรล่าง ข้อต่อขมับเชื่อมขากรรไกรกับกระดูกขมับของกะโหลกศีรษะ ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับข้อต่อนี้อาจทำให้เกิดอาการปวดหูและปวดศีรษะข้างเดียว ข้อต่อชั่วคราว ความผิดปกติของข้อต่อขมับและขากรรไกรล่างมักเกิดจากปัญหาต่างๆ เช่น การกัดฟัน การบาดเจ็บของขากรรไกร ข้ออักเสบ หรือความตึงเครียดของกล้ามเนื้อที่เกิดจากความเครียด ภาวะเหล่านี้อาจทำให้เกิดการอักเสบหรือการเคลื่อนตัวของข้อต่อ ซึ่งสามารถกดทับเส้นประสาทบริเวณใกล้เคียง ทำให้เกิดอาการปวดที่แผ่ไปถึงหูและด้านข้างของศีรษะ การวินิจฉัย: การวินิจฉัยมักจะรวมถึงการตรวจร่างกาย ซึ่งแพทย์จะตรวจอาการปวดกราม...

Read more

ปวดศีรษะขณะก้มตัวและไอเป็นอาการทั่วไป ซึ่งอาจเกิดจากหลายปัจจัย ในบทความนี้ เราจะแสดงรายการสาเหตุทั้งหมดของอาการปวดหัวเมื่องอตัวและไอ อธิบายว่าอาการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร และวินิจฉัยและรักษาอย่างไร ปวดหัวเมื่องอตัวและไอ โรคหรืออาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้อาจทำให้เกิดอาการปวดศีรษะเมื่องอตัวและไอ อาการปวดหัวเบื้องต้น (primary cough headache) อาการปวดหัวแบบปฐมภูมิเป็นอาการปวดศีรษะชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด อาการปวดหัวจากการไอแบบปฐมภูมิมักเป็นอาการปวดแบบแหลมคมและปวดเสียดท้องซึ่งกินเวลาไม่กี่วินาทีหรือหลายนาทีหลังจากไอ จาม รัดคอ หรือก้มตัว อาการปวดหัวเหล่านี้มักส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี สาเหตุที่ชัดเจนยังไม่ทราบแน่ชัด แต่คาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของความดันภายในกะโหลกศีรษะและช่องไขสันหลัง เมื่อมีคนไอ จาม หรือก้มตัว ความดันภายในหน้าอกและช่องท้องจะเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน ความดันที่เพิ่มขึ้นนี้จะถูกส่งต่อไปยังเส้นเลือดดำและส่งต่อไปยังระบบเลือดดำในกะโหลกศีรษะและช่องไขสันหลัง ทำให้ความดันของน้ำไขสันหลังเพิ่มขึ้นชั่วคราว การเปลี่ยนแปลงความดันอย่างกะทันหันนี้อาจกระตุ้นเส้นใยประสาทในเยื่อบุสมอง (meninges)...

Read more

อาการวิงเวียนศีรษะ ปวดคอ และความเมื่อยล้าเป็นอาการทั่วไปที่สามารถเกิดร่วมกันได้ และอาจบ่งบอกถึงสภาวะสุขภาพ บทความนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของอาการเหล่านี้ วิธีการวินิจฉัยและรักษาแต่ละสาเหตุ โรคอะไรที่ทำให้เวียนหัว ปวดคอ และอ่อนเพลีย? สาเหตุของอาการวิงเวียนศีรษะ ปวดคอ และอ่อนเพลีย ภาวะสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้อาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ ปวดคอ และอ่อนล้าได้ ความผิดปกติในกระดูกสันหลังส่วนคอ อาการวิงเวียนศีรษะ ปวดคอ และความเมื่อยล้าอาจเกิดจากความผิดปกติของกระดูกสันหลังส่วนคอ ความผิดปกตินี้เกิดได้จากหลายปัจจัย ได้แก่ ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ การระคายเคืองของเส้นประสาท หรือปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อ กระดูกสันหลังส่วนคอและโครงสร้างโดยรอบประกอบด้วยปลายประสาทและตัวรับต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่รักษาสมดุลและการรับรู้ตำแหน่งและการเคลื่อนไหวของส่วนต่างๆ ของร่างกาย เมื่อโครงสร้างเหล่านี้ถูกทำลาย สมองจะได้รับข้อมูลทางประสาทสัมผัสที่ขัดแย้งกัน ซึ่งนำไปสู่อาการวิงเวียนศีรษะและความไม่สมดุล...

Read more

บทความนี้จะกล่าวถึงสาเหตุของอาการปวดหัวที่อยู่บริเวณหลังตาและหน้าผาก อธิบายว่าอาการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ตลอดจนการวินิจฉัยและการรักษาภาวะนี้อย่างไร สาเหตุของอาการปวดศีรษะบริเวณหลังตาและหน้าผาก เงื่อนไขทางการแพทย์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้อาจทำให้เกิดอาการปวดศีรษะบริเวณหลังตาและหน้าผาก 1. ไมเกรน (migraines) สาเหตุและพยาธิสรีรวิทยา ไมเกรนเป็นอาการปวดศีรษะที่รุนแรงและทำให้ร่างกายทรุดโทรม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะรู้สึกที่ด้านใดด้านหนึ่งของศีรษะ แต่ก็สามารถเกิดขึ้นที่หลังตาหรือที่หน้าผากได้เช่นกัน จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ไมเกรนส่งผลกระทบต่อประชากรโลกประมาณ 15% ไมเกรนและอาการปวดหัวประเภทอื่นๆ สาเหตุที่แท้จริงของไมเกรนยังไม่ทราบ อย่างไรก็ตาม เชื่อกันว่าไมเกรนเป็นผลจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติ ซึ่งส่งผลต่อสัญญาณประสาท สารเคมี และหลอดเลือดในสมองเป็นการชั่วคราว ไมเกรนมีความบกพร่องทางพันธุกรรม และพบได้บ่อยในผู้หญิง อาจเป็นเพราะอิทธิพลของฮอร์โมน สิ่งกระตุ้นบางอย่าง เช่น ความเครียด อาหารบางชนิด หรือรูปแบบการนอนที่เปลี่ยนไปสามารถกระตุ้นให้เกิดไมเกรนได้...

Read more

อาการปวดตามภูมิภาคที่ซับซ้อนคืออะไร? อาการปวดตามภูมิภาคที่ซับซ้อน (complex regional pain syndrome, ตัวย่อ: CRPS) เป็นรูปแบบหนึ่งของอาการปวดเรื้อรังที่มักส่งผลต่อแขนหรือขา CRPS มักเกิดขึ้นหลังการบาดเจ็บ การผ่าตัด โรคหลอดเลือดสมอง หรือหัวใจวาย ความเจ็บปวดไม่ได้สัดส่วนกับความรุนแรงของการบาดเจ็บครั้งแรก CRPS เป็นเรื่องผิดปกติและสาเหตุของมันไม่เป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจน การรักษาจะได้ผลดีที่สุดเมื่อเริ่มแต่เนิ่นๆ ในกรณีเช่นนี้ การปรับปรุงหรือแม้แต่การทุเลาก็เป็นไปได้ อาการปวดตามภูมิภาคที่ซับซ้อน อาการและอาการแสดงของอาการปวดตามภูมิภาคที่ซับซ้อน (CRPS) ได้แก่: ปวดแสบร้อนหรือปวดตุบๆ อย่างต่อเนื่อง มักเป็นที่แขน ขา มือหรือเท้า ความไวต่อการสัมผัสหรือความเย็น...

Read more

thrombophlebitis คืออะไร? Thrombophlebitis เป็นกระบวนการอักเสบที่ทำให้ลิ่มเลือดก่อตัวและปิดกั้นเส้นเลือดหนึ่งเส้นหรือมากกว่านั้น โดยปกติจะอยู่ที่ขา หลอดเลือดดำที่ได้รับผลกระทบอาจอยู่ใกล้ผิวของคุณ (ภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่ผิวเผิน) หรือลึกลงไปในกล้ามเนื้อ (ภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน) สาเหตุรวมถึงการบาดเจ็บ การผ่าตัด หรือการไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ภาวะเส้นเลือดตีบตันเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพที่รุนแรง มักจะรักษาด้วยยาทำให้เลือดบางลง thrombophlebitis ผิวเผินบางครั้งได้รับการรักษาด้วยยาทำให้เลือดบางเช่นกัน ลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำที่ขา ลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำที่ขาอาจทำให้เกิดความเจ็บปวดและรู้สึกอบอุ่นในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ อาการของ thrombophlebitis อาการและอาการแสดงของ thrombophlebitis ผิวเผิน ได้แก่ : ความรู้สึกอบอุ่นและความเจ็บปวดในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ แดงและบวม อาการและอาการแสดงของการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำส่วนลึก ได้แก่ :...

Read more

กล้ามเนื้อหัวใจตายหรือหัวใจวายเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงทั่วโลก แม้ว่าทั้งชายและหญิงจะมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจตาย แต่ก็มีความแตกต่างที่สำคัญในวิธีที่ผู้หญิงได้รับการวินิจฉัย และควรได้รับการรักษาสำหรับภาวะนี้ บทความนี้ให้แนวทางล่าสุดและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายในสตรี โดยมุ่งเน้นที่การทำความเข้าใจความท้าทายและข้อพิจารณาเฉพาะในกลุ่มประชากรกลุ่มนี้ ทำความเข้าใจกล้ามเนื้อหัวใจตายในสตรี ระบาดวิทยาและปัจจัยเสี่ยง ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะมีอาการหัวใจวายในภายหลังเมื่อเทียบกับผู้ชาย โดยความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังวัยหมดระดู ปัจจัยเสี่ยงของกล้ามเนื้อหัวใจตายในผู้หญิง ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง การสูบบุหรี่ โรคอ้วน และประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบก่อนวัยอันควร ปัจจัยเสี่ยงเฉพาะของผู้หญิง ได้แก่ ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ เช่น ภาวะครรภ์เป็นพิษ เบาหวานขณะตั้งครรภ์ และการคลอดก่อนกำหนด ตลอดจนกลุ่มอาการถุงน้ำรังไข่หลายใบและวัยหมดระดู การนำเสนอและการวินิจฉัย ผู้หญิงที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายอาจมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจถี่...

Read more

อาการปวดหลังที่แผ่ไปถึงขาหนีบและช่องท้องส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตของบุคคล ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุที่เป็นไปได้ของภาวะนี้ และวิธีการวินิจฉัยและรักษา สาเหตุของอาการปวดหลังร้าวลงขาหนีบและช่องท้อง ด้านล่างนี้คือสาเหตุที่เป็นไปได้ของอาการปวดหลังที่ลามไปถึงขาหนีบและช่องท้อง นิ่วในไต นิ่วในไตคือการสะสมของแร่ธาตุและเกลือที่ก่อตัวขึ้นภายในไต นิ่วในไตอาจทำให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรงเมื่อเคลื่อนภายในหรือผ่านทางเดินปัสสาวะ ความเจ็บปวดนี้เรียกว่าอาการจุกเสียดไต มักแผ่จากหลังไปยังขาหนีบและช่องท้อง นิ่วในไตมักได้รับการวินิจฉัยผ่านการศึกษาเกี่ยวกับภาพ เช่น การเอ็กซ์เรย์ อัลตราซาวนด์ หรือซีทีสแกน การตรวจเลือดและปัสสาวะช่วยระบุการติดเชื้อหรือองค์ประกอบของนิ่ว นิ่วในไตขนาดเล็กอาจผ่านไปได้เองตามธรรมชาติเมื่อดื่มน้ำมากขึ้น ยาบรรเทาปวด และยาเพื่อผ่อนคลายท่อไต นิ่วที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอาจต้องใช้วิธีการที่รุกรานมากขึ้น เช่น การทำ lithotripsy ด้วยคลื่นกระแทกนอกร่างกาย การส่องกล้องท่อไต หรือการตัดไตผ่านผิวหนัง เอว radiculopathy Lumbar...

Read more
Page 1 of 21 1 2 21