Tag: อาการ Bacillus cereus

อาหารเป็นพิษเนื่องจากแบคทีเรีย Bacillus cereus

อาหารเป็นพิษเนื่องจากแบคทีเรีย Bacillus cereus

บาซิลลัสซีเรียส (B. cereus) เป็นแบคทีเรียที่สร้างสปอร์แบบแกรมบวกรูปแท่งแบบไม่ใช้ออกซิเจนเคลื่อนที่เบตาฮีโมไลติก แบคทีเรียเหล่านี้มักมีอยู่ในดินและอาหาร บาซิลลัสซีเรียสเป็นเชื้อโรคในอาหารที่สามารถสร้างสารพิษได้ สารพิษเหล่านี้ทำให้เกิดความเจ็บป่วยในระบบทางเดินอาหาร 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มอาการอีเมติกและโรคอุจจาระร่วง เมื่อมีการผลิตสารพิษจากสารพิษ (cereulide) ในอาหารการอาเจียนจะเกิดขึ้นหลังจากกินอาหารที่ปนเปื้อนเข้าไป โรคอุจจาระร่วงเกิดขึ้นเมื่อมีการผลิตสารพิษในลำไส้หลังจากการกินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อบีซีเรียส อาหารเป็นพิษเนื่องจากแบคทีเรีย Bacillus cereusอาการอาหารเป็นพิษเนื่องจากเชื้อบาซิลลัส อาการต่างๆ ได้แก่ ...