Tag: การติดเชื้อเอชไอวี

นาโนเมดิเคชั่น Novel RNA ช่วยลดการจำลองแบบ HIV ได้ถึง 73%

นาโนเมดิเคชั่น Novel RNA ช่วยลดการจำลองแบบ HIV ได้ถึง 73%

ผลการศึกษาล่าสุดพบว่าการรักษาด้วยนาโนยา RNA ชนิดใหม่สามารถลดการจำลองแบบของ HIV ได้ถึง 73% ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาเชื้อ HIV แต่ยาสามารถช่วยให้ผู้ที่เป็นโรคนี้จัดการกับอาการของตนเองได้ อย่างไรก็ตาม เอชไอวียังสามารถพัฒนาเป็นโรคเอดส์ได้หลายปีหลังการติดเชื้อ แม้ว่าจะควบคุมโรคได้ก็ตาม นักวิจัยชาวแคนาดาได้พัฒนาวิธีใหม่ในการใช้ RNA เพื่อช่วยต่อสู้กับเชื้อ HIV โดยใช้ยีนบำบัด ในปี 2024 ผู้คนประมาณ ...