Tag: โรคตับ

ตับโต: อาการ สาเหตุ และการรักษา

ตับโต: อาการ สาเหตุ และการรักษา

ภาพรวม ตับที่ขยายใหญ่ขึ้นคือตับที่ใหญ่กว่าปกติ ศัพท์ทางการแพทย์คือ hepatomegaly แทนที่จะเป็นโรค ตับโตเป็นสัญญาณของปัญหาที่ซ่อนอยู่ เช่น โรคตับ ภาวะหัวใจล้มเหลว หรือมะเร็ง การรักษาทำได้โดยการระบุและควบคุมสาเหตุของอาการ ตับขยายใหญ่ขึ้น ตับโตอาจมีสาเหตุหลายประการ อาการของตับโต ตับโตอาจไม่ทำให้เกิดอาการ เมื่อตับโตเป็นผลมาจากโรคตับ อาจมีสาเหตุดังนี้ อาการปวดท้อง ความเหนื่อยล้า คลื่นไส้อาเจียน ...